Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Опис конкурса и документација

Службe за информисање

Служба за информисање оштећених и сведока

Вести и саопштења

Саопштења за јавност  

Након вишемесечног  оперативног рада Ударне групе, формиране од стране Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Посебног одељења за сузбијање корупције, а коју чине и Полицијски службеници УКП Одељења за борбу против корупције, Одсека за борбу против корупције у Нишу и Полицијске управе у Нишу, као и службена лица Пореске полиције у Нишу, Управе за спречавање прања новца, Републичко геодетског завода и Агенције за привредне регистре, дана 25.12.2018.год. лишени су слободе:

  1. осум. С.С. одговорног лица привредних друштва „Центаур СМ“ ДОО Бела Паланка, „Геоцентаур“ ДОО Приштина АП КиМ, „Трескамебл трговина“ ДОО Ниш, „Института за геодезију и грађевинарство" ДОО Ниш, „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington и Удружења „Центар за регионалну економију" Ниш;
  2. осум. А.М. власника Предузетничке радњи за консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем предузетник А.М. из Београда;
  3. осум. Б.Ђ. власника предузетничке радње „ELBOW“ из Београда;
  4. осум. Ђ.П. власника предузетничке радње „Владинг-градња" и „Владинг-градња и ентеријери“ из Ниша;
  5. осум. Љ.П. адвокат из Ниша.
  6. осум. З.З. адвокат из Ниша;
  7. осум. С.Л. одговорног лица „Markfarm CO“ ДОО Београд;
  8. осум. М.С. одговорног лица „Mega Managment“

због кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 КЗ, прање новца из чл. 245 КЗ и фалсификовање исправе из чл. 355 КЗ.

Наиме, постоји основана сумња да је осум. С.С. као одговорно лице привредног друштва „Центаур СМ“ сачинио фалсификовани уговор о пословно-техничкој сарадњи од 12.12.2004. године и Анекс наведеног уговора од 06.09.2005. године, на основу којих уговора је наводно привредно друштво „Треска тргомебел“ ДОО Београд пренело у својину без надокнаде привредном друштву „Центаур СМ“ већи број локала који се налазе на територији Републике Србије, након чега је осум. С.С. дана 26.08.2008. године донео одлуку о оснивању привредног друштва „Трескамебел трговина“ и као оснивачки капитал у овом привредном друштву унео локале у Књажевцу, Смедереву, Бору, Крушевцу и Суботици, а затим дана 24.03.2011. године донео одлуку о оснивању привредног друштва „Институт за геодезију и грађевинарство“ и као оснивачки капитал у овом привредном друштву унео пословни простор у Ваљеву и Гучи. Такође постоје основи сумње да је осум. С.С. као одговорно лице „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington сачинио фалсификовани „споразумни предлог за закључење поравнања“ од 21.03.2009. године, који је закључен са привредним друштво „Diokom dd“ Сплит, на основу ког уговора је наводно привредно друштво „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington стекло у својину пословни простор у Београду, ул. Пожешка бр. 67А, у површини од 295 квм, а затим је овај пословни простор пренео привредном друштву „Трескамебл трговина“ ДОО Ниш. Све напред наведене локале осум. С.С. је издавао преко привредног друштва „Трескамебл трговина“ и „Институт за геодезију и грађевинарство" и тиме овим привредним друштвима прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 123.765.745,22 динара (74.678.960,00 динара представља тржишну вредност наведених локала, а 49.086.785,22 динара је наплаћено на име закупнине), а који износ новца као и наведене пословне просторе је осум. С.С., као одговорно лице привредног друштва „Трескамебл трговина“ и „Институт за геодезију и грађевинарство" држао и користио иако је знао да потичу из криминалне делатности.

Такође постоји основана сумња да је осум. С.С. део новца до кога је дошао издавањем наведених локала, на основу фиктивних фактура, уплаћивао на рачуне адв. Љ.П., адв. З.З., А.М. власника „Предузетничке радњи за консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем предузетник АМ“, Б.Ђ. власника предузетничке радње „ELBOW“ и Ђ.П. власника предузетничке радње „Владинг-градња" и „Владинг-градња и ентеријери“ из Ниша, који су, по претходном договору са осум. С.С., овако уплаћени новац подизали са рачуна, за себе задржавали по 5 %, а остатак предавали осум. С.С. иако су знали да наведени новац потиче из криминалне делатности.

Постоји основана сумња да су осум. М.С. и осум. С.Л. на основу фиктивних фактура уплаћивали новца на рачуне адв. Љ.П., адв. З.З. и Ђ.П. власника предузетничке радње „Владинг-градња и ентеријери“, који су затим по претходном договору и уз посредовање осум. С.С., овако уплаћени новац подизали са свог рачуна, за себе задржавали по 5 %, а остатак предавали осум. С.С. који је затим новац предавао осум. М.С. и осум. С.Л. иако су знали да наведени новац потиче из криминалне делатности.

Свим осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, ради саслушања, бити приведени у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу.

 

Дана 14.12.2018.год., по налогу ВЈТ у Нишу, Посебног одељења за борбу против корупције, а након вишемесечног оперативног рада и у сарадњи са УКП Одсеком за борбу против корупције у Нишу и Безбедоносно информативном агенцијом, лишени су слободе:

1. В.К., из Ниша, рођ. 1958.године, лекар специјалиста – вештак Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст.1 КЗ,

2. Р.Б., из Ниша, рођ. 1947.године, због кривичног дела примање мита у помагању из чл. 367 ст.1 у вези чл. 35 КЗ,

3. А.С., из Ниша, рођ. 1952.године, због кривичног дела примање мита у  помагању из чл. 367 ст.1 у вези чл. 35 КЗ,

4. В.Ш., из села Злот, Општина Бор, рођ. 1972.године, због кривичног дела примање мита у  помагању из чл. 367 ст.1 у вези чл. 35 КЗ,

5. М.Д., из Ниша, рођ. 1950.године, због кривичног дела давање мита из чл. 368 КЗ,

6. С.М., из села Црнољевица, Општина Сврљиг, рођ. 1948.године, због кривичног дела давање мита из чл. 368 КЗ,

7. Ж.Ј., из села Велики Дреновац, Општина Алексинац, рођ. 1946.године, због кривичног дела давање мита из чл. 368 КЗ,

8. М.К., из села Злот, Општина Бор, рођ. 1958.године, због кривичног дела давање мита из чл. 368 КЗ.

Наиме, постоји основана сумња да је осм. В.К. у својству лекара специјалисте - вештака, орагана вештачења у првостепеном поступку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, посредно преко Б.Р., А.С. и В.Ш., унапред захтевао и примио новац од М.С., Ј.Ж., Д.М. и К.М., у износима од 100 до 800 еура, како би у оквиру свог службеног овлашћења извршио службену радњу коју не би смео да изврши, односно како би, приликом вештачења у првостепеном поступку у предметима М.Г., Ј.В., Д.Д. и К.П., а у вези са поднетим захтевима за признавање права на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица, сачинио позитиван налаз, мишљење и оцену, без претходно обављеног непосредног прегледа пацијената, што је у односу на наведена лица и учинио.

Полицијски службеници Одељења за борбу против коурпције у сарадњи са ВЈТ Ниш, Посебним одељењем за сузбијање корупције и Сектором унутрашње контроле МУП-а Р. Србије, поднели су кривичну пријаву против:

1. РП (1982.), адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
2. АМ(1981.), адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
3. ТРС (1981.) адвокат из Ниша, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ,
4. НБ (1970.)медицински техничар на Одељењу ортопедије КЦ Ниш, због кривичног дела давање мита из чл. 368 ст. 1 КЗ и трговина утицајем из чл. 366 ст. 5 у вези ст. 3 КЗ,
5. ПМ(1989.) сарадник адвокатске канцеларије ПР, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
6. БС(1990), сарадник адв.канцеларије ,због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
7. ИД (1952.) из Зајечара, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
8. КД (1963.), полицајац у пензији из Ниша, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
9. ИИ (1983.), из Алексинца, због кривичног дела давање мита у помагању из чл. 368 ст. 1 у вези чл. 35 КЗ,
10. СС (1970.), референт у ОЈТ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
11. ЈИ (1975.), медицински техничар у КЦ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
12. ЈМ(1983.), медицински техничар у КЦ Ниш, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,
13. ВГ, полицијски службеник ПУ Бољевац, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ, и
14. СГ, полицијски службеник СПИ Исток, због кривичног дела примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ,Наиме, постоји основана сумња да су, по претходном договору, осм. Р П адвокат из Ниша, са сарадницима осм. ПМ и осм. СБ, осм АМ, адвокат из Ниша и осм. ТРС, такође адвокат из Ниша, као и осм. НБ, медицинским техничаром у КЦ Ниш, организовали „мрежу сарадника“, у циљу проналажења клијената – оштећених лица у саобраћајним незгодама са којима су закључивали уговоре о заступању уз уговарање процентуалне накнаде од износа наплаћених штета, те су на описани начин, уз претходно обећање поклона или друге користи за себе како би извршили службену радњу коју не би смели да изврше, а у процентуалном износу од износа наплаћених штета, у циљу проналажења лица и закључења уговора, најпре од осм. ВГ и осм. СГ, као полицијских службеника, из службене евиденције базе МУП-а Р. Србије, добијали податке о саобраћајним незгодама и лицима која су повређена у незгодама, а која имају статус оштећених лица, након чега су од осм. СС, радника писарнице Основног јавног тужилаштва у Нишу, осм. ЈИ и осм. ЈМ, медицинских техничара у КЦ Ниш, из база података државних органа и установа у којима су запослени, добијали одговарајућу службену документацију (медицинску документацију, записнике о увиђају саобраћајних незгода и др.), да би потом осм. КД, осм. ИД и осм. ИИ, на терену, проналазили осумњичена лица и са њима закључивали уговоре о заступању уз процентуално уговарање новчане накнаде.

Сва наведена лица су од стране полицијских службеника УКП-а Одељења за борбу против корупције и полицијских службеника Сектора унутрашње контроле лишени слободе.

За потребе Вишег јавног тужилаштва у Нишу потенцијални понуђачи на основу захтева за достављање понуда за канцеларијски материјал и тонере могу доставити своје понуде на факс 018-527-689, mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у канцеларији бр. 72. Рок за достављање понуде је петак 21.09.2018. године.

Преузми захтев за достављање понуде за испоруку канцеларијског материјала.

Преузми Образац понуде за испоруку канцеларијског материјала.
 

Преузми захтев за достављање понуде за набавку тонера - тонер касета.

Преузми Образац понуде за набавку тонера - тонер касета.