Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Конкурси

Опис конкурса и документација

Службe за информисање

Служба за информисање оштећених и сведока

Вести и саопштења

Саопштења за јавност  

На основу оперативног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и Полицијских службеника Одељења за борбу против корупције у Нишу, дана 11.03.2019. године, лишени су слободе 

1. З.Ј. из Бора, инспектор Пореске управе у Бору, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело примање мита из чл. 367 ст. 1 Кривичног законика, и 

2. Г.Б. из с. Лазиница, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело давање мита из чл. 368 ст. 1 Кривичног законика. 

Постоји основ сумње да је З.Ј. из Бора, као порески инспектор задужен за фискализацију аутомата за игре на срећу, почетком децембра 2018. године, захтевао и примио новац у износу од 30.000,00 динара од Г.Б. из Лазиница, као власника кладионице у Бору, како не би извршио фискализацију свих покер апарата и тиме омогућио да се поједини апарати користе без евидентирања.            

Према осумњиченом З.Ј. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити саслушан у Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу. 

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

Борислав Радоњић

На основу оперативног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције, Полицијских службеника Одељења за борбу против корупције у Нишу и слубеника БИА - Регионалног центра Ниш, дана 06.03.2019. године, лишени су слободе 

1. С.М. из Зајечара, шеф Службе за јавне набавке Градске управе Зајечар, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком из чл. 228, у стицају са кривичним делом примање мита из чл. 367 Кривичног законика, и 

2. Д.А. из Аранђеловца, директор предузећа „Инфоплан“ из Аранђеловца због постојања основа сумње да је учинио кривично дело давање мита из чл. 368 Кривичног законика. 

Постоји основ сумње да је Д.А., у циљу добијања посла израде плана регулације бањско-туистичког комплекса „Николичево“ и „Гамзиградска бања“, чија је укупна вредност  5.150.000,00 динара,  осумњиченом С.М. доставио две понуде са различитим ценама, како би С.М. као најповољнију одабрао управо понуду предузећа „Инфоплан“, чиме би омогућио Д.А. закључивање уговора а за узврат од њега примио новац у износу од 540.000,00 динара.            

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће бити саслушани у Посебном одељењу Вишег јавног тужилаштва у Нишу. 

 

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

Борислав Радоњић

Сарадњом Вишег јавног тужилаштва у Нишу - Посебног одељења за сузбијање корупције, УКП Одељења за борбу против корупције и Безбедносно – информативне агенције, дана 01.03.2019. године на територији градова Врања и Београда, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело трговина утицајем чл. 366 ст. 5 у вези ст. 3 Кривичног законика, лишени су слободе:

 

       1.В.С. из Београда, заменик генералног директора „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда;

  1. Н.Р. из Београда, представник  „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда, као надзорног органа за више пројеката који се финансирају из буџета Р. Србије а односе се на изграду тзв. „јефтиних станова“ за припаднике служби безбедности;
  2. М.К. из Београда, службеник „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда,  као и
  3. М.М. из Врања, власник предузећа „Водоградња“ из Врања, због крив. дела трговина утицајем из чл. 366 ст. 4 и кривичног дела давање мита у обављању привредне делатности из чл. 231 ст. 1 Кривичног законика и
  4. О.М. из Београда, директора огранка компаније „Тасјапи“ у Србији, због крив. дела примање мита у обављању привередне делатности из  чл. 231 ст. 1 Кривичног законика.

             На основу оперативних сазнања и доказа прикупљених у предистражном поступку, утврђено је постојање основа сумње да су В.С., Н.Р., М.К. и . О.М., захтевали од осм. М.М., као власника предузећа „Водоградња“, новчани износ од 20.000 еура, како би његовом предузећу обезбедили позицију подизвођача у обављању земљаних радова и снабдевања бетоном у пројекту изградње јефтиних станова за припаднике служби безбедности. Због тога је главни извођач тзв. „грубих радова“, турско предузеће „Тасјапи“, закључило уговор са предузећем „Водоградња“ као подизвођачем, иако је друго предузеће дало повољнију понуду за снабдевање бетоном.

             Такође, осумњичени В.С., Н.Р. и М.К. су као одговорна лица „Саобраћајног института ЦИП“, које по основу уговора, у име Р. Србије обавља послове надзора на наведеним градилиштима, од осумњиченог М.М., захтевали наведени новчани износ како би утицали на друга службена лица овог института да током вршења надзора на терену, не евидентирају евентуалне пропусте у погледу квалитета бетона који се испоручује и квалитета изведених радова.

             У складу са договором, осумњичени М.М. је дана 28.02.2019. године, у поподневним часовима, предао осумњиченом Н.Р. део новчаног износа, односно 10.000,00 еура, који новац је пронађен каснијим претресом његових личних ствари.

             Према осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48 сати, у ком року ће их саслушати поступајући заменик Посебног одељења за сузбијање корупције у Нишу.

 

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

                                                                      Борислав Радоњић

На основу оперативног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и Министарства унутрашњих послова у Нишу, дана 27.02.2019. године, лишена је слободе Г.С. из Ниша, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1, у продуженом трајању у вези чл. 61 Кривичног законика.

Постоји основ сумње да је Г.С. из Ниша, од децембра 2014. године до марта 2018. године, као службено лице - грађевински инспектор, а потом и као шеф Одсека грађевинске инспекције, искористила службена овлашћења у вршењу надзора над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи објеката, контроли примене прописа и стандарда, доношењу решења и других аката у управљању бесправно саграђеним објектима.

 Наиме, у поступку инспекцијске контроле грађевинских радова инвеститора К.С., осумњичена није донела закључке о трошковима које је требало да сноси инвеститор сходно Закону о планирању и изградњи, већ је дала сагласност да се ови трошкови исплате на терет буџета Града Ниша, чиме је инвеститору прибављена противправна имовинска корист у укупном износу од 609.588,88 динара на штету буџета Града.

Такође, у поступку евидентирања пренамене подрума једног стамбеног објекта у Нишу, у стамбени простор, осумњичена је усмено захтевала да оштећена М.Д. из Ниша, као услов за одлучивање о пренамени,  достави налаз и мишљење вештака грађевинске струке о вештачењу конкретног стана, па је договорила да сачини налаз, за шта је од оштећене наплатила износ од 45.000,00 динара, иако налаз о вештачењу не представља документацију која је потребна за одлучивање. На крају, у поступку евидентирања незаконито изграђеног стамбеног простора у Нишу, осумњичена је захтевала од оштећене С.Ј. из Ниша, да уз захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу незаконито изграђених објеката, приложи и налаз и мишљење вештака грађевинске струке о вештачењу тог стана, те је договорила да сачини налаз, за шта је од оштећене наплатила износ од 22.000,00 динара иако тај налаз не представља документацију која је потребна за одлучивање.

Након саслушања осумњичене, Посебно одељење овог тужилаштва је на основу чл. 211 ст.1 тач. 2 Законика о кривичном поступку, Вишем суду у Нишу поднело предлог да се осумњиченој Г.С. из Ниша одреди притвор у трајању до 30 дана због постојања основане сумње да би боравком на слободи могла утицати на сведоке које је потребно испитати.

 Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

Борислав Радоњић