Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Опис конкурса и документација

Службe за информисање

Служба за информисање оштећених и сведока

Вести и саопштења

Саопштења за јавност  

Сарадњом Вишег јавног тужилаштва у Нишу - Посебног одељења за сузбијање корупције, УКП Одељења за борбу против корупције и Безбедносно – информативне агенције, дана 01.03.2019. године на територији градова Врања и Београда, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело трговина утицајем чл. 366 ст. 5 у вези ст. 3 Кривичног законика, лишени су слободе:

 

       1.В.С. из Београда, заменик генералног директора „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда;

 1. Н.Р. из Београда, представник  „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда, као надзорног органа за више пројеката који се финансирају из буџета Р. Србије а односе се на изграду тзв. „јефтиних станова“ за припаднике служби безбедности;
 2. М.К. из Београда, службеник „Саобраћајног института ЦИП“ из Београда,  као и
 3. М.М. из Врања, власник предузећа „Водоградња“ из Врања, због крив. дела трговина утицајем из чл. 366 ст. 4 и кривичног дела давање мита у обављању привредне делатности из чл. 231 ст. 1 Кривичног законика и
 4. О.М. из Београда, директора огранка компаније „Тасјапи“ у Србији, због крив. дела примање мита у обављању привередне делатности из  чл. 231 ст. 1 Кривичног законика.

             На основу оперативних сазнања и доказа прикупљених у предистражном поступку, утврђено је постојање основа сумње да су В.С., Н.Р., М.К. и . О.М., захтевали од осм. М.М., као власника предузећа „Водоградња“, новчани износ од 20.000 еура, како би његовом предузећу обезбедили позицију подизвођача у обављању земљаних радова и снабдевања бетоном у пројекту изградње јефтиних станова за припаднике служби безбедности. Због тога је главни извођач тзв. „грубих радова“, турско предузеће „Тасјапи“, закључило уговор са предузећем „Водоградња“ као подизвођачем, иако је друго предузеће дало повољнију понуду за снабдевање бетоном.

             Такође, осумњичени В.С., Н.Р. и М.К. су као одговорна лица „Саобраћајног института ЦИП“, које по основу уговора, у име Р. Србије обавља послове надзора на наведеним градилиштима, од осумњиченог М.М., захтевали наведени новчани износ како би утицали на друга службена лица овог института да током вршења надзора на терену, не евидентирају евентуалне пропусте у погледу квалитета бетона који се испоручује и квалитета изведених радова.

             У складу са договором, осумњичени М.М. је дана 28.02.2019. године, у поподневним часовима, предао осумњиченом Н.Р. део новчаног износа, односно 10.000,00 еура, који новац је пронађен каснијим претресом његових личних ствари.

             Према осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48 сати, у ком року ће их саслушати поступајући заменик Посебног одељења за сузбијање корупције у Нишу.

 

Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

                                                                      Борислав Радоњић

На основу оперативног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције и Министарства унутрашњих послова у Нишу, дана 27.02.2019. године, лишена је слободе Г.С. из Ниша, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1, у продуженом трајању у вези чл. 61 Кривичног законика.

Постоји основ сумње да је Г.С. из Ниша, од децембра 2014. године до марта 2018. године, као службено лице - грађевински инспектор, а потом и као шеф Одсека грађевинске инспекције, искористила службена овлашћења у вршењу надзора над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи објеката, контроли примене прописа и стандарда, доношењу решења и других аката у управљању бесправно саграђеним објектима.

 Наиме, у поступку инспекцијске контроле грађевинских радова инвеститора К.С., осумњичена није донела закључке о трошковима које је требало да сноси инвеститор сходно Закону о планирању и изградњи, већ је дала сагласност да се ови трошкови исплате на терет буџета Града Ниша, чиме је инвеститору прибављена противправна имовинска корист у укупном износу од 609.588,88 динара на штету буџета Града.

Такође, у поступку евидентирања пренамене подрума једног стамбеног објекта у Нишу, у стамбени простор, осумњичена је усмено захтевала да оштећена М.Д. из Ниша, као услов за одлучивање о пренамени,  достави налаз и мишљење вештака грађевинске струке о вештачењу конкретног стана, па је договорила да сачини налаз, за шта је од оштећене наплатила износ од 45.000,00 динара, иако налаз о вештачењу не представља документацију која је потребна за одлучивање. На крају, у поступку евидентирања незаконито изграђеног стамбеног простора у Нишу, осумњичена је захтевала од оштећене С.Ј. из Ниша, да уз захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу незаконито изграђених објеката, приложи и налаз и мишљење вештака грађевинске струке о вештачењу тог стана, те је договорила да сачини налаз, за шта је од оштећене наплатила износ од 22.000,00 динара иако тај налаз не представља документацију која је потребна за одлучивање.

Након саслушања осумњичене, Посебно одељење овог тужилаштва је на основу чл. 211 ст.1 тач. 2 Законика о кривичном поступку, Вишем суду у Нишу поднело предлог да се осумњиченој Г.С. из Ниша одреди притвор у трајању до 30 дана због постојања основане сумње да би боравком на слободи могла утицати на сведоке које је потребно испитати.

 Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

Борислав Радоњић

На основу вишемесечног оперативног рада Ударне групе Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције, коју су чинили и полицијски службеници МУП-а, УКП, Одељења за борбу против корупције, Одсека за борбу против корупције у Нишу, порески инспектор одсека Пореске полиције у Нишу и службеници Царинске управе у Нишу, дана 19.02.2019. године лишени су слободе:

 1. АЦ (1956.), власник и одговорно лице предузећа „Цоја Промет“ ДОО Алексинац,
 2. АЦ (1983.), лице које заступа предузеће „Цоја Промет“ ДОО Алексинац,
 3. НЦ (1982.), одговорно лице предузећа „Цитрум АКЗ“ ДОО Београд
 4. ЗЦ (1957.), одговорно лице предузећа „Цитрум АКЗ“ ДОО Београд
 5. БК (1977.), одговорно лице предузећа „Д&Б Транс“ ДОО Дражевац,
 6. 57 пољопривредних произвођача са територије Смедерева, Смедеревске Паланке, Београда, Крагујевца ,Тополе и др.

 због постојања основа сумње да су учинили кривична дела:

 •  злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 КЗ,
 •  прање новца из чл. 245 КЗ
 •  фалсификовање службене исправе из чл. 357 КЗ,
 •  пореска утаја из чл. 225 ст. 2 КЗ,
 •  неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из члана 173а  став 2 Закон о пореском поступку и пореској администрацији. 

 Постоји основ сумње да су ова лица, као одговорна лица предузећа „Цитрум АКЗ“ из Београда, „D&B trans“ из Дражевца и предузећа „Цоја Промет“из Алексинца, као и  Н.Ј. (1973), запослени у предузећу „Цоја Промет“ који је тренутно у бекству, увозили воће из Грчке, исто превозили до хладњаче предузећа из Алексинца где су га препакивали и сачињавали лажну документацију о наводном откупу воћа од домаћих произвођача, на тај начин га представљајући као воће произведено у Србији а затим исто извозили у Руску Федерацију, чиме су предузећу из „Цоја Промет“ Алексинца прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 104.027.027,08 динара.

Сходно наведеном, лишено је слободе и 57 пољопривредних предузетника због сумње да су држали и користили новац за који су знали да потиче из криминалне делатности, а реч је о новцу који им је уплаћен од стране привредног друштва из Алексинца, на име ПДВ надокнаде на име наводног откупа воћа од њих, који стварно није извршен, већ је само сачињена неистинита документација о томе.

                Поред наведеног, осумњиченом А.Ц. (1956) се терети и да је у пореским пријавама за 2017. и 2018. годину приказао да је извршио откуп нектарине и брескве од пољопривредних произвођача, са исказаном ПДВ надокнадом у 2018. години у износу од 6.351.983,00 динара, а у 2017. години у износу од 3.060.384,00 динара и да има право на повраћај пореза односно порески кредит на име ПДВ накнаде коју је наводно платио пољопривредним произвођачима, што није учинио јер од наведених пољопривредних произвођача није вршио откуп нектарине и брескве, већ је о томе само сачинио лажну документацију.

                Такође, исти се терети и да је у пореској пријави за утврђивање пореза на добит правних лица лажно приказао да је од домаћих пољопривредних произвођача откупио нектарине и брескве у укупној количини од 528.884 кг за износ од 38.254.802,00 динара, иако је наведену количину нектарине и брескви набавио у Грчкој преко привредног друштва „Цитрум АКЗ“ које је формално увезло наведене количине нектарине и брескве за укупан износ од 73.136,00 еура, у динарској противвредности од 8.791.707,00 динара, тако да је мање исказао добит за пословну 2017. годину на редном броју 55 и 65 обрасца ПБ1 за износ од 29.463.095,00 динара, и на тај начин избегао да обрачуна, искаже, пријави и плати порез на добит правних лица у износу од 4.419.464,00 динара.

Кривична пријава је поднета и против привредног друштва „Цоја Промет“ ДОО Алексинац због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 КЗ, неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из члана 173а  став 2 Закон о пореском поступку и пореској администрацији и пореска утаја из чл. 225 ст. 2 КЗ.

Сви осумњичени су саслушани у Посебном одељењу за сузбијање корупције овог тужилаштва, осим Н.Ј. (1973) који се налази у бекству и према коме је предложено одређивање притвора и расписивање потернице.

Више јавно тужилаштво у Нишу је дана 05.01.2019. године донело Наредбу о спровођењу истраге против осумњиченог В.Ш. из Ниша, рођ. 1972. године због постојања основа сумње да је дана 02.10.2018. године, у Нишу, заједно са окр. Н.С. и З.Ђ. и још два непозната лица, у аутомобилској гаражи, без дозволе државног органа, неовлашћено држао већу количину ватреног оружја као и муниције за исто, а који предмети су приликом претреса гараже пронађени и одузети од стране полицијских службеника ПУ Ниш, чиме би учинио кивично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст. 3 у вези ст. 1, у саизвршилаштву у смислу чл. 33 Кривичног законика. Имајући у виду наведено, дана 05.01.2019. године, Вишем суду у Нишу је поднет Предлог за одређивање притвора према осумњиченог В.Ш. у трајању до 30 дана, због постојања околности да би боравком на слободи могао утицати на сведоке које је током истраге потребно испитати, околности које указују да ће осумњичени у кратком временском периоду поновити кривично дело као и што сам интензитет друштвене опасности означеног кривичног дела доводи до узнемирења јавности.

Више јавно тужилаштво у Нишу је дана 07.01.2019. године донело Наредбу о спровођењу истраге против осумњиченог Н.М. из Ражња, рођ. 1969. године због постојања основа сумње да је дана 05.01.2019. године, на релацији регионалног пута Ражањ-Појате, у пртљажнику путничког моторног возила, без дозволе надлежног органа, неовлашћено носио оружје, као и муницију за ватрено оружје у већој количини, који предмети су приликом контроле возила пронађени и одузети од стране полицијских службеника ПУ Ниш, чиме би учинио кивично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст. 4 у вези ст. 1 и 3 Кривичног законика. Такође, након саслушања осумњиченог, дана 07.01.2019. године, Вишем суду у Нишу је поднет Предлог за одређивање притвора према осумњиченог Н.М. у трајању до 30 дана, због постојања околности да би боравком на слободи могао утицати на сведоке које је током истраге потребно испитати.

 

                                                            Портпарол Вишег јавног тужилаштва у Нишу

                                                                                                      Борислав Радоњић