Виши јавни тужилац
Борица Митић
Заменици:

Александар Каличанин
Александра Шошевић, упућена у АЈТ Београд
Андрија Ивић
Горан Бурсаћ
Драгана Пешић, упућена у ВЈТ Београд
Ирена Радивојевић
Милена Цветковић
Мирјана Велимировић
Мирјана Момчиловић
Оливера Цветановић
Татјана Стевановић

Посебно одељење за сузбијање корупције:

Иван Симоновић  руководилац
Иван Станојевић
Тања Исаиловић
Владимир Павловић
Александар Радосављевић, упућен из ОЈТ у Нишу
Александар Стевановић, упућен из ОЈТ у Нишу
Александра Грујић, упућена из ОЈТ у Нишу
Александар Стевановић, упућен из ОЈТ у Нишу
Драгољуб Миладиновић, упућен из ВЈТ у Прокупљу
Јасмина Јованчић, упућена из ОЈТ у Нишу