Послове потпарола Вишег јавног тужилаштва у Нишу, од 02.09. - 23.09.2019. године,  обављаће тужилачки помоћник Нина Миленовић, која користи број телефона 064/6415915 и 018/504-175