Информатор је издат 09.01.2017.године и за тачност података одговоран је в.ф. Основног јавног тужиоца у Алексинцу.

 

Информатор о раду за 2016/2017. годину, 09.01.2017.