1. За попуњавање слободног извршилачког радног места УПИСНИЧАР, са звањем референта, број извршилаца два, на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

2. За попуњавање слободног извршилачког радног места ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИК, са звањем саветника, број извршилаца један, на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Текст конкурса, услови и потребна документација