Јавна набавка мале вредности 01/2019, за набавку кацеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 01/2019
 Одлука о додели уговора Преузми документ пдф
 Обавештење о закљученом уговору Преузми документ пдф 
   

 

Јавна набавка мале вредности 01/2019, за набавку кацеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера
Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ 01/2019
Одговор на питање за објављивање конкурсне документације и у форми Word документа

Одговор на питање

Конкурсна у Word формату

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Преузми документ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Преузми документ
Јавна набавка 01/2018
Позив за подношење понуда ЈН 01/2018 за набавку добара - рачунарске опреме
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 01/2018
ОДЛУКА о додели уговора ЈНМВ бр. 01/2018
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈНМВ бр. 01/2018