Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Нишу се идаје почетком године за претходну годину и  за тачност података одговоран је Виши јавни тужилац у Нишу. Примерак брошуре је бесплатан и може се добити у писарници овог тужилаштва, у канцеларији број 73.

Поред тога, Више јавно тужилаштво у Нишу ће сваком заинтересованом лицу бесплатно снимити електронску верзију овог информатора на медиј заинтересованог лица. Више јавно тужилаштво у Нишу ће у току текуће године ажурирати брошуру на сваких 3 месеца а по потреби и чешће.

Информатор се чува у архиви и у електронској бази података Вишег јавног тужилаштва у Нишу.

Информатор је објављен на сајту Вишег јавног тужилаштва www.ni.vi.jt.rs и биће омогућено свим заинтересованим субјектима да у овај информатор објаве на својој интернет презентацији.

Информатор о раду за 2014. годину, 06.01.2015.
Информатор о раду за 2015. годину, 20.01.2016.
Информатор о раду за 2016. годину, 01.08.2017.
Информатор о раду за 2017. годину, 01.11.2018.
 
Информатор о раду за 2018. годину, 02.09.2019.
                    Преузми документ